ABK Stone

Marquinia Select

Серия Marble
Размер:
3230x1635x6 mm
3230x1635x12 mm
*Bookmatch tiles
3230x1635x20 mm
Тегло:
6 mm - 77 кг/фаша
12 mm - 149 кг/фаша
20 mm - 246 кг/фаша
Повърхност:
Lux, Soft
 
Описание
Плочите възпроизвеждат известния мрамор Black Marquinia, добиван в Северна Испания. Това е един от най-класическите мрамори, сред черните мрамори, все още най-търсени от пазара, поради изключителната елегантност на оцветяването и жилките.