Формуляр за оферта

Необходима информация за изготвяне на оферта

Описание

ПЛОТОВЕ ЗА БАНЯ:

1. За предварителна оферта е необходима схема /чертеж/ на плота с размери
2. Уточнение на материала
3. Вида на обработките и по кои страни ще се правят
4. Модела на мивката за вграждане.
5. Уточнява се дали монтажът ще бъде наш, или на клиента.
6. Добре е да имаме яснота и за закрепването на плота /каква е стената, каменни крака, конзоли или др./


След одобрение от клиента и капариране по предварителната оферта, се подават окончателните размери, взети на място.Плочките в банята трябва да са поставени. Размерите се взимат от този, който ще монтира плота и той носи отговорност /финансова/ за корекциите, които биха се наложили при неточности във взетите размери.

1. При поискан наш монтаж:
- огледът се осъществява в срок от 5 (ПЕТ) работни дни от датата на заявяването му.
- огледът се извършва в присъствието на дизайнер /проектант/ или клиент.
за огледа е необходимо мивки и батерии  да бъдат на обекта
-плочките в банята трябва да са поставени.
- ако плота се монтира върху шкаф, огледа се извършва след монтиране на шкафа.
- добре да бъде  предоставена схема на водопровод и други комуникации, които могат да бъдат засегнати при монтажа. При неинформираност фирмата не носи отговорност.


2. При отказан наш монтаж:

-огледът, който сме направили се заплаща от клиента.
-ако друг монтира по нашите снети размери не приемаме претенции за изработените изделия.


Полици, первази, поддушови прагове и други детайли се мерят също на място, при готови плочки, от този, който ще монтира и процедурата по запитване и изработка е същата.


ПЛОТОВЕ ЗА КУХНЯ:

1. Предварителната оферта се изготвя на базата на дизайнерски проект и чертежи /схеми/ на отделните елементи на камъка
2. Уточнен материал
3. Вида на обработки и по кои страни ще се правят
4. Модел на мивката и уредите за вграждане.
5. Уточнява се дали монтажът ще бъде наш, или на клиента.
6. За плотове с дебелина 12мм се препоръчва мебелистите да са направили плътна подложка на долния ред шкафове , върху която да монтираме камъка/гранитогреса/ , за по-голяма здравина.
7. След одобрение на офертата от клиента и получаване на 50% аванс се извършва оглед на място, като:

- огледът се осъществява в срок от пет работни дни от датата на заявяването му.
- огледът се извършва в присъствието на дизайнер /проектант/ или клиент.
- за огледа е необходимо мивката, батерията и котлона да бъдат на обекта.
- да е осигурен фронт за безпроблемна работа за оглед и в последствие монтаж, а именно - монтирани, нивелирани и трайно позиционирани долен ред шкафове.
- когато кухненският плот има гръб, горният ред шкафове се монтира след монтажа на плота и гърба.


ЗА ВСИЧКИ ПОРЪЧКИ:

1. Срокът за изработка се дава в предварителната оферта на всяка кухня и се потвърждава след снемане на размерите. Може да се промени в зависимост от натовареността на цеха в момента на поръчката.
2. Срокът започва да тече след внесен аванс, снети размери , доставена мивка в цеха на ТЕРАСТОУН, уточнени и потвърдени всички подробности по изработката на изделията и НАЛИЧЕН МАТЕРИАЛ!!!


 

Плащането са извършва както следва:

50% авансово по банка (преди огледа) или в брой (преди или по време на огледа);

50% окончателно плащане в деня на монтажа (или преди него, ако плащането е по банка).